РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Жо и Вен България

, Брой 5/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Жо и Вен България

 

съдържание на рекламата

кабели, електроматериали

1202 София, ул.”Раковски” 27

тел.: 02/832 11 95, 931 31 67

факс: 02/832 10 48

www.joiven.com

joiven@abv.bg