Air handling units with heat recovery

26.06.2015, Issue 3/ / /

  • Air handling units with heat recovery
  • Air handling units with heat recovery
  • Air handling units with heat recovery

  

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Hybrid air handling units with two-tier heart recovery

Hybrid air handling units with two-tier heart recovery

Higher efficiency solutions for HVAC systems

Higher efficiency solutions for HVAC systems

Една от приоритетните задачи, която днес стои пред архитектите и проектантите при проектирането на всяка една сграда, независимо от нейното предназначение, е да се осигурят ниски енергийни разходи по време на експлоатацията й. Пътищата за постигането на тази цел не са малко и обхващат различни аспекти от етапа на проектиране. Добре е самата архитектура на сградата да е съобразена с идеята за пестене на енергия, което включва не само предвиждането на добра изолация, но и използването на специфични архитектурни елементи.

 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top