ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

15.07.2014, Issue 3/ / /

  • ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

  

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Modern solutions for irrigation and watering systems

Modern solutions for irrigation and watering systems

Pumps for fire-fighting systems

Pumps for fire-fighting systems

Automatic and semi-automatic fire water systems

Automatic and semi-automatic fire water systems

Най-разпространените гасителни инсталации на база вода са т. нар. автоматични (спринклерни) и полуавтоматични (дренчерни) противопожарни системи. Изборът на конкретна система зависи от предназначението на сградата или помещението и предварително определеното ниво на безопасност за хората, имуществото и съоръженията.

Building installations in Paradise Centre – part 2

Building installations in Paradise Centre – part 2

Inter Systems became a partner of Tyco also for fire alarm systems

Inter Systems became a partner of Tyco also for fire alarm systems

Fireproof cables

При изработката на негорими и неподдържащи горенето кабели се използват съвременни технологии и различни изолационни материали. Сред най-старите от тях е покриването на кабелите с медна или стоманена лента. Кабелите, изработени по тази технология, се отличават с понижена горимост и са по-евтини от другите видове. Друг, широко използван изолационен материал, е поливинилхлоридът. Получава се при полимеризация на винилхлорид във водни разтвори, съдържащи емулгиращи агенти или стабилизатори на суспензията. Все по-широко се използва и блок полимеризацията.

Interview with Valery Zamfirov, president of DSC Bulgaria

Interview with Valery Zamfirov, president of DSC Bulgaria


 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top