ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

15.07.2014, Issue 3/ / /

  • ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

 


› Advertising

 

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Modern solutions for irrigation and watering systems

Modern solutions for irrigation and watering systems

Pumps for fire-fighting systems

Pumps for fire-fighting systems

Automatic and semi-automatic fire water systems

Automatic and semi-automatic fire water systems

Най-разпространените гасителни инсталации на база вода са т. нар. автоматични (спринклерни) и полуавтоматични (дренчерни) противопожарни системи. Изборът на конкретна система зависи от предназначението на сградата или помещението и предварително определеното ниво на безопасност за хората, имуществото и съоръженията.

Building installations in Paradise Centre – part 2

Building installations in Paradise Centre – part 2

Inter Systems became a partner of Tyco also for fire alarm systems

Inter Systems became a partner of Tyco also for fire alarm systems

Fireproof cables

При изработката на негорими и неподдържащи горенето кабели се използват съвременни технологии и различни изолационни материали. Сред най-старите от тях е покриването на кабелите с медна или стоманена лента. Кабелите, изработени по тази технология, се отличават с понижена горимост и са по-евтини от другите видове. Друг, широко използван изолационен материал, е поливинилхлоридът. Получава се при полимеризация на винилхлорид във водни разтвори, съдържащи емулгиращи агенти или стабилизатори на суспензията. Все по-широко се използва и блок полимеризацията.

Interview with Valery Zamfirov, president of DSC Bulgaria

Interview with Valery Zamfirov, president of DSC Bulgaria


 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2023 All rights reserved. Sitemap.

Top