Cloud-based access control systems

10.04.2019, / /

  • Cloud-based access control systems
  • Cloud-based access control systems
  • Cloud-based access control systems
  • Cloud-based access control systems
  • Cloud-based access control systems
  • Cloud-based access control systems

  

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Automatic gate and garage door openers

Automatic gate and garage door openers

Modern wireless commucations

Modern wireless commucations

security technology trends in office buildings

security technology trends in office buildings

Innovations in biometric systems for access control

Innovations in biometric systems for access control

Ticket machines for access control

Ticket machines for access control

The Future Building Management Systems

The Future Building Management Systems

Платформата на бъдещите системи за сградна автоматизация ще бъде подобна на тази на смарт телефоните и таблетите, твърдят специалисти. Базовата BMS ще има операционна система, която ще прилича на IOS на Apple или Android на Google. Тя ще може да придобива информация от различни сгради, да я структурира и архивира в открита или стандартна база данни, използвайки подобни на XML или SOAP (Simple Object Access Protocol) стандарти. Това ще се осъществява в междинен интеграционен слой между софтуерните приложения и операционната система, наричан от специалистите middleware.

 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2022 All rights reserved. Sitemap.

Top