Flametech: The choice of extinguishing system depends on the type of the site and its designation

15.07.2014, Issue 3/ / /

  • Flametech: The choice of extinguishing system depends on the type of the site and its designation

 


› Advertising

 

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Fire safety systems in parking garages

Fire safety systems in parking garages

We offer high-tech security systems

Providers of solutions for data centers - part 2

Gas extinguishing systems NAF S 125 by Flametech

ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

Flametech, Zlatka Ivanova: Effective fire protection is our top priority

Flametech, Zlatka Ivanova: Effective fire protection is our top priority

Fire extinguishing systems with water mist extinguishing agent

Водната мъгла е специфичен начин за използване на водата като гасителен агент. Чрез специални дюзи пожарогасителната инсталация с водна мъгла образува микроскопични капки, бързо абсорбира голямо количество енергия от горенето и рязко понижава нивото на топлинно излъчване. Парата измества кислорода и по този начин създава допълнителен гасителен ефект. Благодарение на намаленото количество на използваната вода, щетите след гасенето са по-малко в сравнение с обикновените спринклерни инсталации.

 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2023 All rights reserved. Sitemap.

Top