Flametech: The choice of extinguishing system depends on the type of the site and its designation

15.07.2014, Issue 3/ / /

  • Flametech: The choice of extinguishing system depends on the type of the site and its designation

  

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Fire safety systems in parking garages

Fire safety systems in parking garages

We offer high-tech security systems

Providers of solutions for data centers - part 2

Gas extinguishing systems NAF S 125 by Flametech

ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

ANDI BG: А combination of different fire extinguishing systems is used inb industrial sites

Flametech, Zlatka Ivanova: Effective fire protection is our top priority

Flametech, Zlatka Ivanova: Effective fire protection is our top priority

Fire extinguishing systems with water mist extinguishing agent

Водната мъгла е специфичен начин за използване на водата като гасителен агент. Чрез специални дюзи пожарогасителната инсталация с водна мъгла образува микроскопични капки, бързо абсорбира голямо количество енергия от горенето и рязко понижава нивото на топлинно излъчване. Парата измества кислорода и по този начин създава допълнителен гасителен ефект. Благодарение на намаленото количество на използваната вода, щетите след гасенето са по-малко в сравнение с обикновените спринклерни инсталации.

 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top