TD Installations

Основна тема на броя е проучването на редакцията на тема: “Високоефективни котли за отопление и БГВ”, в което са представени актуални продукти от водещи български и чуждестранни доставчици. Рубриката за ОВК включва и “Вентилатори за вентилационни и климатични системи”. В броя можете да прочетете още за базови конструкции и характеристики на автоматични предпазители и енергоспестяващи светлинни източници. Интерес представлява и статията за LEED стандарта в областта на екостроителството. Сред останалите теми са “Канализационни помпи с режеща система”, “Лични предпазни средства и работно облекло” и “Пречиствателна станция за отпадни води – град Русе.Канализационни помпи с режеща система

Напорната канализация (pressure sewer system) представлява ефективен метод за транспортиране на отпадни, валежни и дренажни води от жилищни сгради и индустриални обекти, през тръбопроводи със сравнително малък диаметър до канализационните колектори или пречиствателните съоръжения. Използва се в случаите, когато стандартната безнапорна (гравитачна) канализация е невъзможно да се осъществи физически, не е икономически целесъобразна, не е ефективна за конкретното приложение или не е екологично приемлива за него.

Read the full post
Автоматични предпазители

Два са основните функционални елемента на автоматичния предпазител - термичен и електромагнитен изключвател. Термичният изключвател предпазва от претоварване по ток (трайно протичане на ток, по-голям от номиналния). Обикновено той работи с помощта на биметална пластина, която при токове, надвишаващи стойността на номиналния, се огъва и прекъсва контактите. Електромагнитният изключвател се използва предимно за предпазване от къси съединения. В конструкцията му е включена дъгогасителна камера, чиято цел е да прекъсне надеждно тока на късо съединение.

Read the full post
Електромерите

Read the full post
Високоефективни котли - Продукти и доставчици: BOSCH

Read the full post
Високоефективни котли - Продукти и доставчици: HERZ

Read the full post
Високоефективни котли - Продукти и доставчици: VIESSMANN

Read the full post
Вентилатори за вентилационни и климатични системи

Read the full post
Котли за отопление и БГВ

Като топлоносител в котелните отоплителни инсталации се използва предимно вода или пара. Обикновено котлите с по-малка мощност, които най-често се използват за отопление на жилища и еднофамилни къщи, работят с топлоносител вода. Котлите с топлоносител пара намират приложение предимно в отоплението на многоетажни сгради с различно предназначение и най-вече в различни индустриални производства. Принципно, като малки отоплителни котли се определят съоръженията с мощност до 60 kW, докато големи са отоплителни котли са с мощност над 600 kW. Съответно, отоплителните съоръжения от този вид, които са с мощност в диапазона от 60 kW до 600 kW се класифицират като средни отоплителни котли.

Read the full post
Първи мащабен семинар на фирма Тюлипс

Read the full post
Продуктите Junkers вече ще се предлагат под марката Bosch

Read the full post
Енергоспестяващи лампи - Продукти и доставчици: МАРБРАЙТ

Read the full post
Енергоспестяващи лампи - Продукти и доставчици: 2R

Read the full post
Енергоспестяващи лампи - Продукти и доставчици: КОВАС

Read the full post
Енергоспестяващи лампи - Продукти и доставчици: BEGHELLI

Read the full post
Енергоспестяващи лампи - Продукти и доставчици: PHILIPS

Read the full post
Енергоспестяващите лампи

Стремежът към понижаване на необходимата за осветление електроенергия (малко над 20% от световния добив), определя значението на новите типове осветителни източници, които за осигуряване на желана сила на светлината консумират значително по-малко енергия от масово разпространените лампи с нажежаема нишка (ЛНН). За постепенно прекратяване на употребата на последните способстват и законодателните мерки. У нас от 1 септември 2009 г. бе прекратено пускането в продажба на ненасочени 100-ватови ЛНН за бита, като постепенно до 1 септември 2012 г. ще спрат да се продават и по-маломощните видове.

Read the full post
Изложението Light+Building през 2010 г.

Read the full post
Работно облекло и предпазна екипировка

Read the full post
Индекс на рекламите в брой 1/2010

Read the full post
LEED стандартът в областта на строителството

Read the full post
Изгражда се Мол Марково Тепе

Read the full post
Дистрибутор сме на Джонсън Контролс за България, Македония и Молдова

Read the full post
Шнайдер Електрик България организира инвестиционен форум

Read the full post
 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top