TD Installations magazine

In issue 1/2013 we present the latest trends in building automation systems. Continuation of the topics from the last issue examines the specifics of the HVAC and fire extinguishing installations in Bulgaria Mall, and the building installations in the newly build Paradise Mall. The focus in the section for electrical equipment are the electrical cable trays and the maintaining of the functionality of the electrical installation in the event of a fire in the building. In the section for energy efficiency you can read about the specifics of insulations in low-energy and passive buildings. The HVAC section in this issue focuses on heat pump systems and the opportunities for their year-round use. Technologies for water treatment and purification of water in swimming pools can be found in the section for water and sewage.

The Future Building Management Systems

Платформата на бъдещите системи за сградна автоматизация ще бъде подобна на тази на смарт телефоните и таблетите, твърдят специалисти. Базовата BMS ще има операционна система, която ще прилича на IOS на Apple или Android на Google. Тя ще може да придобива информация от различни сгради, да я структурира и архивира в открита или стандартна база данни, използвайки подобни на XML или SOAP (Simple Object Access Protocol) стандарти. Това ще се осъществява в междинен интеграционен слой между софтуерните приложения и операционната система, наричан от специалистите middleware.

Read the full post
swimming pool water treatment

Механичното пречистване е свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Обикновено това включва попаднали от околната среда или пренесени от ползващите басейна прах, пясъчни частици, мърсотия и т. н. Използваното оборудване се свежда до различни конструкции филтри и филтърни системи. Широко използвани в практиката са пясъчните, картушните и диатомичните филтри. При пясъчните филтри за пречистване на водата се използва пясък, най-често кварцов, в който се задържат различните замърсявания. Водата се подава откъм горната част на филтъра.

Read the full post
Fire safety of electrical installations

Read the full post
Cable Trays criterias

Read the full post
schrack Technik Info Day 2013 was held

Read the full post
Low energy and passive houses

Към момента по отношение на нискоенергийните сгради не е разработен единен стандарт и съответно в различните държави са валидни различни стандарти. Най-често като база за сравнение се използват валидните към момента строителни стандарти. Приема се, че една сграда може да бъде класифицирана като нискоенергийна, ако разходите за отопляването й се намалят поне с 30%. В повечето случаи обаче като нискоенергийни се определят сгради, чиято специфична потребност от отопление е по-ниска от 48 kWh/m2 на нето етажна площ за една година. Това обикновено е около 52% по-малко от необходимото за отопляването на повечето стандартни сгради.

Read the full post
Glue guns

Read the full post
Heat pump installations

Read the full post
Interview with Atanas Atanasov, general manager of Hoval for Bulgaria

Read the full post
High Power LEDs for lighting applications

Read the full post
Wireless video surveillance

В зависимост от средата за пренос на видеоизображенията съществуват два вида безжични камери – RF камери, сработващи посредством радиочестотен сигнал, които се използват основно в локални мрежи, и IP камери, сработващи посредством Wi-Fi сигнал. IP камерите поддържат стандарта UPnP, както и повечето рутери, предлагани на пазара. При настройка камерите се свързват с рутера и получават от него IP адрес. Обикновено рутерът осигурява 4 жични и 10 безжични порта. Като основен недостатък на Wi-Fi камерите специалистите изтъкват, че при липсата на сигнал прекъсва и предаването на данните от видеокамерата.

Read the full post
Inter Systems became a partner of Tyco also for fire alarm systems

Read the full post
Building installations in Bulgaria Mall

Read the full post
Building installations in Paradise Centre – part 2

Read the full post
Interview with Vladimir Dimitrov, sales manager at Umen Dom

Read the full post
Interview with Zlatka Ivanova, general manager of Flamtech

Read the full post
Kanisco and HP presented the latest software and hardware products for the needs of schools

Read the full post
 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top