Technological Home magazineПотопяеми помпи за битови отпадни води

Потопяемите помпи за отпадни води се използват основно като част от канализационни помпени станции. Намират приложение и в промишлени утаители, както и за транспорт на частично пречистени технологични отпадни води от различни производства. Характерно приложение на по-малките потопяеми помпи е изпомпване на частично пречистени отпадни води от резервоари към системи със септични ями. По-големи и по-малки потопяеми помпени агрегати се използват за изпомпване на отпадъчни и поройни води от жилищни сгради, училища, обществени сгради, индустриални предприятия и селища. Освен за транспорт на отпадни води, по принцип, потопяемите помпи се използват и за изпомпване на чиста вода, както и на неомекотена вода.

Read the full post
Избор на редови клеми

В статията бе посочено, че редовите клеми са електромеханични интерфейсни компоненти, в които се съединяват външни електрически проводници и кабели с апаратурата в електрическите табла или други устройства. Обект на разглеждане бяха видовете редови клеми, както и принадлежностите им. В настоящия редакционен материал продължаваме темата с критериите за избора им. Нека припомним, че тези клеми се наричат „редови”, тъй като се монтират върху носещи шини, най-масовата от които е т. нар. DIN- или Евро-шина (с размери 35 / 7.5 mm). Те образуват редици – т. нар. клемореди. Според функцията си редовите клеми се разделят на клеми за силови вериги и клеми за командни вериги (според IEC 204-1).

Read the full post
Табла ниско напрежение

В миналия брой на сп. Технологичен дом стартирахме темата за ел. табла НН. Разгледани бяха изискванията на европейската директива за инсталациите НН, включително потенциалните опасности - директен или индиректен контакт с тоководещи части, опасно високи температури, електрически дъги или излъчвания, претоварване, пробив на изолацията, механични повреди, очаквани въздействия от околната среда (метеорологични условия, замърсяване и др.), както и неелектрически потенциално опасни ситуации, причинени от оборудването. Обърнато бе специално внимание на основния хармонизиран стандарт в областта - БДС ЕN-60439. Подчертано бе, че както директивата, така и съпътстващите я стандарти се отнасят не само до таблата, в смисъл до кутиите, а до цялата съвкупност от електрически и електронни апарати и механични конструкции, които формират завършената система.

Read the full post
Ехнатон представи най-новите предложения на SCAME

На 16 февруари т.г. в парк хотел Витоша се проведе презентация, посветена на новите продукти на италианския производител на компоненти и системи за електрически инсталации - SCAME PARRE. Презентацията бе организирана от българския партньор на компанията - Ехнатон. “Партньорството ни със SCAME е добра възможност за постигане на европейските стандарти в областта на електрооборудването”, заявиха организаторите при откриването на семинара.

Read the full post
Анемометри

Групата на анемометрите включва разнообразие от различаващи се като конструкция уреди, които могат да се класифицират на основата на различи признаци. Най-често се систематизират в пет основни групи - механични, манометрични, акустични и оптични уреди, както и термоанемометри. Към групата на механичните анемометри се отнасят уреди, работата на които се базира на аеродинамичните сили, възникващи при обтичане на тела със специфична форма с въздушен поток. Сред най-често използваните уреди от тази група са чашковите и крилчатите анемометри. Манометричните прибори измерват динамичното налягане, което въздушен поток оказва върху течност в специална тръбичка. При термоанемометрите измерването на скоростта се базира на промените в температурата на нагрято тяло, зависещи от скоростта на обтичащия го въздушен поток. Към групата на акустичните анемометри се включват уреди, използващи зависимостта между скоростта на звука и скоростта на въздушния поток. Работата на оптичните анемометри се основава на т.нар. ефект на Доплер.

Read the full post
Чилърни инсталации

Системите за централна климатизация, работещи на базата на въздухоохлаждаем водоохлаждащ термопомпен агрегат (чилър), се отличават с редица доказани достойнства при климатизацията на големи сгради. Чилърни инсталации се използват успешно от години и у нас в обществени, търговски, административни и дори жилищни сгради. За разлика от други технически решения за централна климатизация, при чилърните инсталации няма ограничение към мащабите на сградата, броя на помещенията или предназначението им. Тяхно предимство е и възможността за независимо регулиране на температурата в отделните помещения.

Read the full post
Водно подово отопление

Водното подово отопление се използва като основен или допълнителен източник на топлина, основно в жилищни сгради. Инсталацията му превръща пода на помещенията в огромен, нискотемпературен отоплителен уред, формиран от мащабната отоплителна повърхност. Излъчваната от уреда топлина се предава на намиращия се в близост до повърхността въздух. И за разлика от котела или радиатора, поради голямата площ на отоплителния уред, едновременно се загрява много голям обем въздух. В това се състои и основната идея на подовото отопление - да осигурява комфорт, като затопля голям обем въздух до не много висока температура.

Read the full post
Контрол на осветлението с DALI

Невъзможно е изграждането на системи за сграден мениджмънт (BMS) чрез използване на протоколите и архитектурата на стандарта DALI. Системи за управление на осветлението, базирани на стандарта, могат да се включват към BMS като тяхна подсистема. В случаите, в които DALI работи като самостоятелна система, се осъщестява само локално управление на осветлението, без това да има отношение към целия сграден мениджмънт. Логично, в приложения, в които DALI решения са подсистеми на BMS, между тях се осъществява комуникационен обмен. В този случай осветителната система не е самостоятелна и нейното управление е част от общия сграден мениджмънт. Използването на DALI системи като част от BMS крие възможности за постигане на значителни икономии на енергия, тъй като се осъществява координиран контрол на всички системи в една сграда. Възможно е също системата DALI да се обособи като самостоятелна подсистема в BMS. В този случай между двете системи се осъществява обмен само на най-важната информация, като съобщение за дефект, например.

Read the full post
Специфициране на термовизионни системи

Основни елементи на всяка термовизионна система са оптична система и детектор. Посредством тях се улавя електромагнитната енергия, излъчвана от обекта, и се преобразува в сигнал, свидетелстващ за температурата му. Инфрачервената термография позволява измерване на температурата от разстояние, без да е необходим контакт между измервателния уред и обекта на измерване. Следователно проблемите се локализират, без да се нарушава целостта на сградата, при това на етап, предшестващ видимото им с просто око проявление. Типични проблеми, които могат да се открият и диагностицират с инфрачервената термография, са пукнатини или мокри петна.

Read the full post
Датчици за движение в охранителни системи

Едни от най-масово разпространените системи за охрана са тези за регистриране на движението и присъствието на хора в затворено помещение. Реално техните датчици реагират само на движение, но тъй като човек е невъзможно да стои практически неподвижен се регистрира и присъствие. Освен сигурно задействане при всяко наличие на човек те не трябва да дават грешна аларма при промени на обстановката в помещението, например при повишаване на температурата или проникване на силна външна светлина.

Read the full post
Интервю с Инж. Иван Бойков

Отражението на световната финансова криза върху строителния сектор у нас вече е факт. През миналата година се наблюдаваха само симптоми, даже в последното тримесечие регистрирахме растеж. В момента кризата съвпада с мъртвия сезон в строителството и трудно бихме могли да преценим обхвата й. Ако съдим по косвените фактори обаче, нещата са ясни. В София има замразени обекти за около 2 млрд. евро. Това са предимно нови комплекси и молове, сред които комплексът на гарата, Европа Тауър, който се изгражда на мястото на електрокарния завод “6-ти септември”, един небостъргач на бул.”Тодор Александров”, няколко обекта в ж.к. “Младост” и други. Всъщност по-скоро наблюдаваме отражение на европейската криза в България, т.е. чуждестранните инвеститори се оттеглят или изчакват развоя на събитията.

Read the full post
Строят Мега Мол в столичния квартал Люлин

Наскоро бе обявен официалният старт на строителството на Мега Мол Люлин. Предвижда се проектът да се реализира на кръстовището на бул. “Царица Йоанна” и бул. “Добринова скала”, информират инвеститорите. Местоположението на сградата е в непосредствена близост до метростанция “Западен Парк”. Инвеститор на обекта е австрийската компания за строителство и инвестиции Real 4 You Immobilien чрез дъщерното си дружество Мagnum Bulgaria Gamma. “Проектът е от изключително градоустройствено и икономическо значение за София”, подчерта д-р Керн, представител на Магнум България Гама.

Read the full post
Мартинса-Фадеса изгражда Модера Резиденс

Модера Резиденс е първият проект в България на една от водещите европейски компании в сферата на недвижимите имоти - Мартинса-Фадеса, съобщават инвеститорите. Той включва изграждане на жилищен комплекс в София, в квартал Витоша. Модера Резиденс ще обхваща около 58 000 кв.м разгъната застроена площ, от която 32 000 кв. м жилищни сгради, 7500 кв. м търговски център, зелени площи, спортно игрище и детски кътове.

Read the full post
Изграждат открит мол в Бургас

Стартира изграждането на нов, открит тип мол в Бургас, наречен “The Strand” (в превод „пешеходна пътека”), информираха за списание Технологичен дом от Зет Би Ес, инвеститор на проекта.

Read the full post
Инвестират във вилно селище в Каварна

На 50 метра от брега в курортната зона на град Каварна ще се намира ваканционно селище вила “Алегра”, съобщиха за сп. Технологичен дом инвеститорите от Пи Ел Ейч Инвест, дъщерна компания на холдинга Планекс. Проектът е дело на арх. Ивайло Славчев, а изпълнител е строителна фирма на холдинга.

Read the full post
Тържествено връчване на дипломи в ТУ

Близо 250 дипломанти от Енергомашиностроителен факултет (ЕМФ) на ТУ-София получиха дипломите си на тържествена церемония на 23 януари. Завършилите инженери са от специалностите Топлотехника, Топлоядрена енергетика, Хидравлична и пневматична техника, Текстилна техника и технологии.

Read the full post
ТелеТек домакин на презентация за ACTi Corporation

На 19 февруари т.г. се проведе традиционната презентация на фирма Телетек в рамките на изложението за охрана и охранителна техника “Секюрити”. Представени бяха продукти и решения в сферата на IP видеонаблюдението от тайванската фирма ACTi Corporation.

Read the full post
ЕСД България и ИФД Инженеринг домакини на семинар

Презентация на тема “Хардуерни и софтуерни решения за логистика, спедиция, складово стопанство и производство” се проведе на 19 февруари т.г. Организатори бяха фирмите ИФД Инженеринг, ЕСД България и DATALOGIC.

Read the full post
КИИП София-град със споразумение с УАСГ

На 11 февруари т.г. официално бе обявено сътрудничеството между КИИП София-град и Студентския съвет на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), информираха за сп. Технологичен дом от пресцентъра на браншовата организация.

Read the full post
LG Electronics партньор на REC Wafer

Наскоро LG Electronics подписа споразумение за партньорство с норвежката компания REC Wafer, се твърди в официално прессъобщение, получено в редакцията.

Read the full post
Логистични системи дистрибутор на BITO

Наскоро фирма Логистични системи официално обяви сътрудничеството си с BITO Lagertechnik. „Ексклузивен дистрибутор сме на водещия немски производител на логистично оборудване. В продуктовата гама на компанията присъстват многообразни висококачествени решения - рафтови стелажни системи, палетни стелажни системи, динамични и подвижни стелажи, както и стелажни системи за автоматизирани решения, етажни складови стопанства и мецанини, широка гама складови, транспортни кутии и други”, заяви Николай Спасов, управител на Логистични системи.

Read the full post
 

› Ads in Special Issue

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top