TD Installations magazine

Issue 3/2013 of the magazine presents an extensive material for modern building installations in the new City Clinic hospital. Projects section contains also "Voice evacuation system and background sound in Paradise Center in Sofia". The Lighting section containes a material for adaptive outdoor lighting and its potential to reduce electricity costs. Automatic and semi-automatic fire water systems are the focus of the section on security systems. HVAC section presents an interesting discussion of possible technical alternatives to central heating. Participants views and their suggestions for more energy efficient installations can be found on page 37. Among the other interesting topics are "Underground drainage systems" and "Electric screwdrivers".

Underground drainage systems

Своевременното събиране и отвеждане на повърхностните и подпочвените води от определени участъци и съоръжения, благодарение на което по повърхността не се задържа излишна вода и влага предполага изграждането на подходяща дренажна система.

Read the full post
FSB and Aquanale 2013 exhibitions were officially presented

Read the full post
Electric screwdrivers

Read the full post
Replacement of central heating in residential buildings - discussion

По повод запитване на наш читател за възможностите за подмяна на отоплителната инсталация в 14-етажна жилищна сграда в центъра на София, сп. ТД Инсталации инициира дискусия сред фирмите от ОВК бранша у нас. В следващите редове може да прочетете техните становища "за и против" централната топлофикация в градовете, както и алтернативите за отопление и БГВ с по-енергийноефективни инсталации.

Read the full post
Adaptive exterior lighting

Адаптивното улично осветление реагира адекватно на промените в околната среда, като доставя нужното количество и качество изкуствена светлина, за да осигури достатъчно видимост, за решаването на зрителните задачи на водачите на моторни превозни средства (МПС) и на пешеходците.

Read the full post
Automatic and semi-automatic fire water systems

Най-разпространените гасителни инсталации на база вода са т. нар. автоматични (спринклерни) и полуавтоматични (дренчерни) противопожарни системи. Изборът на конкретна система зависи от предназначението на сградата или помещението и предварително определеното ниво на безопасност за хората, имуществото и съоръженията.

Read the full post
Honeywell Security held a seminar on innovations

Read the full post
We are trying to be part of the positive change of the sector

Read the full post
The future is in infrastructure projects and procurements

Read the full post
system for voice evacuation announcement and background sound in Paradise Center

Read the full post
Energy efficient building installations in City Clinik

Read the full post
Markan HVAC completed a project developed in Autodesk Revit environment

Read the full post
seminar for building design with Autodesk Building Design Suite 2014 took place

Read the full post
 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top