TD Installations magazine

В брой 4/2010 на списаниетопредставяме актуални продукти и решения за изграждане на соларни системи от утвърдени доставчици в бранша. В рубриката Електроинсталации може да прочетете за спецификите на аресторните защити от мълнии и пренапрежения, както и за основните технически характеристики на механични, електромеханични и електронни релета за време.
ОВК системи за учебни заведения, Тръбни системи за отоплителни инсталации и Топлообменници – рекуператори са темите в раздел Отопление, вентилация и климатизация на настоящия брой. В списанието може да намерите още статията: Инвертори за мрежово свързани и автономни фотоволтаични системи. Темата за фотоволтаичните модули е застъпена и в материала за автономното улично осветление. Брой 4/2010 ще ви запознае и с новите изисквания за пожаробезопасност в сгради.Механични, електромеханични и електронни релета за време

Read the full post
Защита от мълнии и пренапрежения

Read the full post
Инвертори за мрежово свързани и автономни PV системи

Инверторите са важен елемент от електрическата част на всяка фотоволтаична централа. Задачата им е да преобразуват постояннотоковата електроенергия, произведена от соларния генератор в променливотокова и да подадат максимално възможната мощност към мрежата. Ефективността на фотоволтаичната система до голяма степен зависи от функционалните характеристики на инвертора. Поради тази причина е необходим прецизен подбор на подходящия инвертор за всяка отделна инсталация.

Read the full post
Рекуперативни топлообменници

Read the full post
Тръбни системи за отоплителни инсталации

Read the full post
ОВК системи в учебни заведения

Известно е, че запазването на работоспособността и добрата концентрация до голяма степен зависят от поддържания микроклимат в помещенията. За учебните заведения осигуряването на благоприятни условия и добра вентилация е не само въпрос на удовлетворяване на санитарно-хигиенните изисквания, но и условие за успешно протичане на учебния процес и запазване на здравето на учащите. Предвиждането на механична вентилация е препоръчително в случаите, при които необходимите условия и чистотата на възудха не могат да се постигнат само благодарение на използването на естествена вентилация.

Read the full post
Соларни Системи - Продукти и доставчици: Bosch

Read the full post
Соларни Системи - Продукти и доставчици: Индустриална Автоматика

Read the full post
Соларни Системи - Продукти и доставчици: Интеграл 2005

Read the full post
Соларни Системи - Продукти и доставчици: VIESSMANN

Read the full post
Соларни системи

Read the full post
Автономно улично осветление

Като първа стъпка към ограничаване на експлоатационните разходи за улично осветление и подобряване на ефективността му, някои общини започнаха подмяна на старите живачни лампи с натриеви и въведоха системи за мониторинг и автоматично управление. В други населени места, сред които София, Бургас, Чепеларе, Берковица, Дупница, Кайнарджа, Стралджа и други, стартира реализацията на проекти за инсталация на улични лампи с фотоволтаични модули.

Read the full post
Парадайс Електрик Консулт - домакин на семинар по мълниезащита

Read the full post
Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Read the full post
Семинар на Аutodesk за строително и архитектурно проектиране

Read the full post
Профил-И - домакин на семинар

Read the full post
 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top