TD Installations magazine

Issue 6/2012 examines the specifics of building installations in the newly built Bulgaria Mall and Paradise center. The material will be continued in the next issue of the magazine. In the article Top BMS Projects 2012 you can read the most interesting and high-tech automation projects in buildings opened this year. The Electrical Equipment section presents the criteria for electrical design of lightning protection systems in accordance with the latest edition of the standard NF C 17 102. The topic in the field of lighting is "Types of high power LEDs for lighting applications - Part 1." The publications also contains an article devoted to boiler installations for heating and production of domestic hot water. Conventional and addressable fire alarm systems are the main subject of the Security systems section.

Top BMS projects in 2012

sofia Airport Center (SAC), намиращ се в близост до летището на бул. Христофор Колумб, e проект на Tishman International Companies. SAC е сертифициран по международния стандарт за сградна ефективност - LEED. Проектът е с обща площ от 125 000 кв. м и включва използването на екологични материали и последно поколение технологии. Автоматизираната система за управление на сградата, която осъществява цялостен контрол на средата и потреблението на енергия, е доставена от Siemens.

Read the full post
schneider Electric introduced the concept "Smart city"

Read the full post
Vacuum drainage systems for roofs

Read the full post
Fire Safety in the electrical installations in emergency exits

Read the full post
Criteria for design of lightning protection systems in accordance with NF C 17-102:2011

Първият издаден европейски стандарт в подкрепа на употребата на мълниеприемници с изпреварващо действие е NF C 17-102:1995. През изминалата година група от френски и испански специалисти се зае с неговото преразглеждане и актуализиране в отговор на молба, отправена от CENELEC (Европейски електротехнически комитет). Новото издание на френския стандарт NF C 17-102:2011 бе одобрено както от Франция, така и от Испания, чрез версията UNE 21186:2011.

Read the full post
Laser measuring tapes

Read the full post
Boiler installations for heating and DHW production

Освен за загряване на вода за отопление и битово горещо водоснабдяване, котлите могат да се използват и за производство на пара или за загряване на термоустойчиви масла. Котлите се класифицират още и според налягането в горивното пространство на съоръжения с естествена тяга (подналягане) и котли, работещи с надналягане, създадено от горелка с вентилатор. Според траекторията на пламъка на димните газове котлите биват котли със и без рециркулация на димните газове, двуходови, триходови, комбинирани, а според начина на изгаряне на горивото - котли с долно горене или котли с горно горене.

Read the full post
Interview with Elitsa Naneva, general manager of We save energy

Read the full post
Interview with Georgi Spasov, Managing Director of Vento-K

Read the full post
Types of high power LEDs for lighting applications

Тъй като не съществуват полупроводници за излъчване на бяла светлина, белите мощни светодиоди се реализират чрез комбинация на два или три цвята. Първият начин използва син светодиод, комбиниран с жълт луминофор, при което спектралната характеристика (зависимостта на мощността на излъчване от дължината на вълната) е с максимуми, съответстващи на тези два цвята. За подобряване на характеристиката някои производители прибавят малки количества червен луминофор. Вторият начин е известното от цветните монитори смесване на трите основни цвята.

Read the full post
sANO epc presented solutions for lighting of Intra Lighting and Monodraught

Read the full post
Conventional and addressable fire alarm systems

Read the full post
Siemens held a partnership meeting for security systems and fire safety

Read the full post
Interview with Krasimir Petkov, brand manager for Raider and Makalon at Euromaster

Read the full post
Interview with Peter Krastanov, regional manager OKIN FACILITY BG

Read the full post
Interview with Dipl. Eng. Tsvetelina Chobanova, commercial director at Eurocom 2000

Read the full post
Building installations in Paradise center

Read the full post
Air conditioning with zone valves in the first store of H&M in Bulgaria

Read the full post
Building installations at Bulgaria Mall

Read the full post
ISH 2013 was officially presented

Read the full post
Joint seminar-training of Siemens and CEID Sofia

Read the full post
 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top