TD InstallationsСтандартът за сградна автоматизация EIB

В масовия случай изграждането на EIB мрежи се реализира чрез полагане на сигнален кабел, паралелно на захранващия кабел 220 V (в случая средата за пренос е усукана двойка). Това означава, че обемът на окабеляването е намален с до 60% в сравнение с традиционните инсталационни технологии. Друго преимущество е увеличеният брой на възможните системни функции. Трето предимство е увеличената "прозрачност" и "отвореност" на системата, което означава, че по всяко време може да бъде променян елемент от нея, да бъде разширявана или да се мониторира работата й.

Read the full post
Мълниезащити - Продукти и доставчици: Трейд Груп 2000

Read the full post
Мълниезащити - Продукти и доставчици: Парадайс Електрик Консулт

Read the full post
Мълниезащити - Продукти и доставчици: DEHN + SOHNE

Read the full post
Мълниезащити - Продукти и доставчици: Шнайдер Електрик България

Read the full post
Технически средства за мълниезащити

Read the full post
Силови трансформатори СрН/НН

Както е известно, трансформаторите са статични устройства, предназначени да преобразуват едно напрежение в друго в системите за променлив ток, чрез електромагнитна индукция, при неизменна честота и без съществени загуби. Експлоатационният им живот може да достигне 25-30 години при оптимална поддръжка и нормално натоварване. Сред останалите им предимства са елементарната конструкция, високият КПД и отсъствието на подвижни части.

Read the full post
Енергийна ефективност на сгради

Read the full post
Семинар представи съвременни технологии в областта на ВЕИ

Read the full post
Технологични загуби в сградни инсталации за БГВ

Read the full post
Съвременни изисквания към комините

Основни параметри на комините са изходящият диаметър и височината, които се наричат още определящи характеристики. От своя страна, диаметърът се съобразява със скоростта на газовете, която при нормални условия не трябва да превишава 6 m/s. Съвременните екологични, технически и икономически изисквания към инвестиционното строителство предопределят търсенето на технически решения с ниски комини, които изхвърлят пречистени газове, незамърсяващи околната среда.

Read the full post
Отоплителни конвектори от ЕАР ЛУКС-В: 11 години на българския пазар

Read the full post
Архитектурно осветление

Read the full post
Призма откри нов шоурум в столицата

Read the full post
Лайтанинг Протекшън Груп организира семинари

Read the full post
Advertisement index in issue 9/2009

Read the full post
АСМ представя за първи път в България системата Domina - най-добрата система за управление на дома и офиса

Read the full post
Строят комплекс от затворен тип в Симеоново

Read the full post
Гранд Плаза се изгражда в Русе

Read the full post
Екологично селище строят в с. Кладница

Read the full post
Във фокус: Община Бургас

През октомври 2008 г. Община Бургас възложи изготвянето на ОУП на гр.Бургас с неговите квартали и техните землища”, заяви главният архитект на Община Бургас Веселина Илиева. “След включването на Банево и Ветрен като квартали на града допълнително беше възложен и ОУП за тях и техните землища. Към настоящия момент са изготвени диагнозата на съществуващото положение и концепцията за развитие на територията. Работи се по приключване на проекта в част прогноза и схеми.

Read the full post
Интервю с Михалис Сейзанис, зам. търговски директор, София Мед

Read the full post
Профил-И изгражда фотоволтаични централи

Read the full post
 

› Ads in Special Issue

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top