Local waste water treatment plants

23.09.2015, Issue 4/ / /

  

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Residential wastewater treatment plant

swimming pool water treatment

swimming pool water treatment

Механичното пречистване е свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Обикновено това включва попаднали от околната среда или пренесени от ползващите басейна прах, пясъчни частици, мърсотия и т. н. Използваното оборудване се свежда до различни конструкции филтри и филтърни системи. Широко използвани в практиката са пясъчните, картушните и диатомичните филтри. При пясъчните филтри за пречистване на водата се използва пясък, най-често кварцов, в който се задържат различните замърсявания. Водата се подава откъм горната част на филтъра.

Local treatment plants for sewage

Local treatment plants for sewage


 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top