surge arrestors

15.07.2014, Issue 3/ / /

  • surge arrestors
  • surge arrestors
  • surge arrestors

 


› Advertising

 

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

surge protection for street lighting

surge protection for street lighting

Logolight Engenerring became an official representative of LUXIONA

Logolight Engenerring became an official representative of LUXIONA

Modern regulatory framework for lightning protection

Modern regulatory framework for lightning protection

Electrical supply security in hospitals

Electrical supply security in hospitals

Passive and active lightning protection systems

Passive and active lightning protection systems

Както е известно, преките попадения на мълнии върху сгради могат да причинят механични вреди, травми на хора, пожар и експлозия, породени от канала на мълнията или предизвикани от искри, вследствие на пренапрежения на активни или индуктивни вериги и протичане на частични токове на мълнията. Също така, попадането на мълния в близост до обекта често пъти води до отказ или неправилно функциониране на вътрешните мрежи в резултат на електромагнитното въздействие.

 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top