Технологичният дом на Мая и Крум Савови

01.09.2006, Issue 9/ / /

  

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

sustainable construction standards

sustainable construction standards

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Противопожарна безопасност във високи сгради


 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top