WAGO organizes a series of seminars in Bulgaria

18.09.2014, Issue 4/ / /

  • WAGO organizes a series of seminars in Bulgaria

 


› Advertising

 

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Power quality enhancement

Power quality enhancement

Wireless control of residential HVAC systems

Wireless control of residential HVAC systems

Control equipment for building automation

Control equipment for building automation

Modern field equipment for BMS systems

Modern field equipment for BMS systems

WAGO Kontakttechnik, Maya Irshik Effective energy management is a key to costs reduction

WAGO Kontakttechnik, Maya Irshik Effective energy management is a key to costs reduction

Intelligent components for building automation

Intelligent components for building automation

Adaptive exterior lighting

Adaptive exterior lighting

Адаптивното улично осветление реагира адекватно на промените в околната среда, като доставя нужното количество и качество изкуствена светлина, за да осигури достатъчно видимост, за решаването на зрителните задачи на водачите на моторни превозни средства (МПС) и на пешеходците.

Projects for building automation, based on the KNX standard

Projects for building automation, based on the KNX standard

Статията представя преглед на актуални проекти за сградна автоматизация, реализирани на базата на KNX стандарта за комуникация от български компании. При подготовката на материала се обърнахме за съдействие към доставчици на KNX сертифицирани продукти и интегратори на системите в жилищни и обществени сгради. В следващите редове публикуваме предоставената от тях информация относно спецификите на реализираните проекти, използваните компоненти за автоматизация на системите и включените в продуктовата им гама продукти за KNX автоматизация.

 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top