Xella Bulgaria: For maximum effect, it is important remediation to be done with quality materials

24.09.2013, Issue 4/ / /

  • Xella Bulgaria: For maximum effect, it is important remediation to be done with quality materials

  

 

MORE PUBLICATIONS ON THE TOPIC

Thermal Bridges

Thermal Bridges

HVAC systems insulation

HVAC systems insulation

saving water in public buildings

saving water in public buildings

New standards, materials and technologies in the field of passive construction

New standards, materials and technologies in the field of passive construction

Reflective insulation

Reflective insulation

solutions for external insulation of buildings

solutions for external insulation of buildings

В няколко поредни броя на сп. ТД Инсталации публикувахме материали, свързани с енергийноефективното саниране на сградите и по-конкретно такива, касаещи решенията за тяхното външно изолиране. В желанието си да представим по-пълна информация за тенденциите при разработване на материалите, използвани за външно изолиране на сгради, и най-новите предлагани решения, се допитахме до фирми, работещи в областта. В настоящия брой ви представяме получените коментари, подредени по азбучен ред.

 

Development by от AM Design. TD Installations Magazine. TLL Media © 2024 All rights reserved. Sitemap.

Top