Всички статии за ВиК оборудване


Полиетиленови тръби

Технически статии


Безспорните качества на полиетиленовите тръби са предпоставка за тяхната все по-масова употреба за преноса на различни флуиди и газове в разнообразни сфери на човешката дейност. Наложили са се в практиката като добра алтернатива на традиционните материали стомана, цимент, чугун и други.

Прочетете цялата публикация
Резервоари и контейнери за вода

Технически статии


С промените в климата, които настъпиха в последните години в България, и значителните, но не и равномерни, количества на падналите валежи, все по-актуален става въпросът за практическото събиране, съхранение и използване на тези води в различни ежедневни дейности като хигиенно приложение, поливни системи, почистване и поддръжка на големи обществени площи и др.Важен фактор, подкрепящ нуждата от рационалното приложение на дъждовните води, е икономически, а именно че изграждането на системи за събиране и използване на дъждовната вода би довело до значително редуциране консумацията на питейна вода.

Прочетете цялата публикация
Шахти и системи за отводняване

Технически статии


Необходимо условие за спокойното ежедневие на съвременното общество е неговата относителна независимост от климатичните условия. Важен елемент от това е правилното изграждане и добро функциониране на системите за отводняване, служещи за навременното отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето в населените места.

Прочетете цялата публикация
Локални пречиствателни станции

В голяма част от населените места, особено в по-малките такива и в отдалечените райони, все още липсва централна канализационна система. Това създава затруднения с отвеждането на отпадните води.

Прочетете цялата публикация
Дренажни тръби

Отвеждането на излишните повърхностни и подпочвени води от сгради, съоръжения и други е сред основните фактори, които е необходимо да се вземат предвид в етапа на тяхното проектиране, тъй като неподходящата дренажна система може да окаже негативно влияние върху цялата конструкция на сградата. Улуците и водостоците не винаги са достатъчни.

Прочетете цялата публикация
Помпи за плувни басейни

Технически статии


Плувните басейни са сред основните атракции в развлекателни комплекси, хотели, спа центрове, спортни комплекси и други. В зависимост от предназначението те могат да бъдат с различна дълбочина, размери, с обособени зони и т.

Прочетете цялата публикация
Проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкции на съществуващи канализационни системи на урбанизирани територии над 200 е. ж.

Прочетете цялата публикация
Сепаратори за мазнини

Отпадните води от промишлеността и бита често съдържат значителни количества мазнини. Попадайки в канализационната система, тези мазнини могат да доведат до натрупване на отлагания, застояване на гниещи вещества в канализационните тръби и запушване на самите тръби.

Прочетете цялата публикация
Измерване разхода на питейна вода

Технически статии


Съвременните водоснабдителни системи представляват сложен комплекс от съоръжения за добив, обработване и транспортиране на водата до крайния потребител. Всяка жилищна, обществена, търговска или друга сграда се свързва към градската водоснабдителна система.

Прочетете цялата публикация
Дренажни системи

Своевременното събиране и отвеждане на повърхностните и подпочвените води от определени участъци и съоръжения, благодарение на което по повърхността не се задържа излишна вода и влага предполага изграждането на подходяща дренажна система.

Прочетете цялата публикация
Представиха официално изложенията FSB и aquanale 2013 пред европейски медии

Събития


На 5 юни т. г.

Прочетете цялата публикация
Тръби за водопроводни системи

Технически статии


При изграждането на съвременните системи за водоснабдяване, основни критерии, определящи избора на определен вид тръби, са осигуряването на висока надеждност, дълъг експлоатационен срок, ниски експлоатационни разходи, лесен монтаж и поддръжка. Голямото разнообразие от тръби от различни материали и с различни характеристики дава възможност за избор между различни възможности и улеснява постигането на добри експлоатационни параметри.

Прочетете цялата публикация

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top