Всички статии за ВиК оборудване


Обработка на водата за плувни басейни

Технически статии


Механичното пречистване е свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Обикновено това включва попаднали от околната среда или пренесени от ползващите басейна прах, пясъчни частици, мърсотия и т. н. Използваното оборудване се свежда до различни конструкции филтри и филтърни системи. Широко използвани в практиката са пясъчните, картушните и диатомичните филтри. При пясъчните филтри за пречистване на водата се използва пясък, най-често кварцов, в който се задържат различните замърсявания. Водата се подава откъм горната част на филтъра.

Прочетете цялата публикация
Вакуумни отводнителни системи за покриви

Целогодишно покривите са изложени на неблагоприятното въздействие на атмосферните условия. Ефективното им отводняване е един от факторите, подпомагащи запазването на тяхната цялост и безпроблемно функциониране за дълъг период от време.

Прочетете цялата публикация
Системи за дъждовни води

Технически статии


България е страна, сравнително бедна на водни ресурси. В същото време сухото време допълнително допринася за намаляване на запасите от питейна вода.

Прочетете цялата публикация
Филтри за питейна вода

Технически статии


Мрежести, патронни, пясъчни и йонообменни филтри и системи за обратна осмозаДоставяната по водоснабдителната система вода, макар и предварително обработена и пречистена в пречиствателните станции, може да съдържа твърди частици, които да доведат до повреди и корозия на отделни елементи на водопроводните инсталации. За да се избегне подобна ситуация, се препоръчва на входа на водопроводната система да се предвиди поставянето на предпазни филтри.

Прочетете цялата публикация
Монтаж на ВиК инсталации при сухо строителство

Технически статии


Сухото строителство с гипсофазерни плоскости и щендерни стени се използва както за ново строителство, така и за реконструкция и преустройство на съществуващи сгради. Монтажът на водопроводните и канализационните инсталации се характеризира с някои особености и изисквания, които ще бъдат представени в настоящата статия.

Прочетете цялата публикация
Помпи за индивидуално водоснабдяване

Особености на използваните помпи в системите за автономно водоснабдяванеНезависимо че днес водоснабдителната мрежа е добре развита, все още има места, където включването към централно водоснабдяване не винаги е възможно - като например самостоятелни сгради, намиращи се извън населените места, вили и т. н.

Прочетете цялата публикация
Локални пречиствателни станции за отпадни води

Технически статии


Един от проблемите във ВиК сектора е липсата на канализационна система в немалка част от населените места, особено в по-малките и вилните зони. Сериозен проблем с канализацията възниква и в бързо разрастващи се райони, където капацитетът на наличната канализационна система се оказва недостатъчен.

Прочетете цялата публикация
Отводнителни системи

Технически статии


Особености на системите за повърхностно отводняванеОтводнителните системи играят ключова роля за успешното и своевременно отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето. От тяхното добро функциониране и организация зависи избягването на образуването на заблатени места, ерозия на плодородни почви, наводняването на подземни помещения, мазета, гаражи, развитието на гъбички и плесени по стените на сградите и т.

Прочетете цялата публикация
Противопожарни помпени станции

Технически статии


Противопожарните инсталации са сред основните елементи на системите за сигурност във всяка една сграда, независимо от нейното предназначение - офис, жилищна и т. н.

Прочетете цялата публикация
Дренажни помпи

Технически статии


Дренажните помпи са широко използвани при изпомпване на чиста или слабо замърсена вода, дъждовни, кални води или такива, съдържащи пясък. Намират приложение в различни области, сред които отводнителни системи, изпомпване на нефилтрирана вода от мазета, шахти, плувни басейни. Подходящи са за осигуряване на циркулацията и аерацията в езера, а също така са широко използвани и в пречиствателни съоръжения.

Прочетете цялата публикация
Изложението Aquanale за 2011 г. бе представено официално

Събития


На 8 юни т. г.

Прочетете цялата публикация
Тръби за вътрешна канализация

Технически статии


Изграждане на системата с тръби от полимерни материалиВътрешната канализационна система често се явява един от най-честите източници на проблеми в сградата, свързани с неприятен шум, миризми или пробив в тръбите. За снижаване вероятността от възникването на подобни проблеми, важно значение имат използваните елементи за изграждане на системата и естествено използваните тръби.

Прочетете цялата публикация

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top